Annagården

Annagården originalbild
Tidig bild av Annagården med Anna, piga och ko.

Annagården från år 1832, är det senaste tillskottet bland våra byggnader. Huset erhölls som gåva av Anders Kåmark Södra Hedensbyn år 2009. Byggnaden har med projektstöd ur EU-programmet Mare Boreale, Bureå Samfällighetsförening och förenade ideella krafter uppförts i Bureå Hembygdspark. Annagården invigdes på Hembygdsdagen den 6 juni 2014. 

Annagården är en sk. enkelstuga, ett timmerhus cirka 6 x 8 meter  i 1,5 plan, ursprungligen med farstu, kammare och storstuga/kök. 

En smal trappa ledde till övervåningen, som var oinredd med kala timmerväggar.
I samband med uppförandet i Bureå Hembygdspark, togs väggen mellan kammare och kök bort och ett enda större rum skapades. En mindre bakugn och gammaldags vedspis installerades och Annagården utgör numera ett värdefullt och uppskattat inslag i parkbilden.

Projektet kunde genomföras tack vare ideella arbetsinsatser, gåvor i form av skänkt materiel och tillgång till maskiner. En tavla i gården vittnar om detta. 

Bilden ovan visar gården efter uppförandet i Södra Hedensbyn, med mor Anna, pigan och kon som också hade sin plats i huset. Byggnaden var på sin tid Skellefteå kommuns sista sk. enkoställe.

 

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstund /Ulla Westermark/: 070-303 19 14
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss