Bureå socken och dess byar

Bureå, har sannolikt fått sitt namn efter Buran, som är en gammal benämning på Bureälven. Ortsnamnsforskare har tolkat namnet som ljudmålande och det betyder sålunda "den brusande ån".

Falmark, är bildat av det medeltida mansnamnet Fale, ett kortnamn för Fardiäkn. Alltså Fales mark.

Hjoggböle, stavas 1500 Hiaggböle, efter mansnamnet Hjagge. Böle betyder boställe. Alltså Hjagges boställe.

Sjöbotten, betyder inte vad det låter som, utan "botten" betecknar den innersta delen av en vik, exempelvis Bottenviken.

Yttervik, är idag ingen vik, men det har en gång legat vid havet, invid den yttre delen av en stor fjärd.

Istermyrliden, är ett naturbeskrivande ortnamn, där "ister" är lika med yster, som betyder blånor. Alltså har något på myren liknats vid blånor.
Ur Bureå, en historisk guide.

 
Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstund /Ulla Westermark/: 070-303 19 14
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss