Gårdens föreståndare

En mycket viktig uppgift i Hembygdsföreningen har gårdens föreståndare. 

På henne –  jo, de har så gott som uteslutande varit kvinnliga – vilar en stor del av ansvaret när det gäller gårdens skötsel och omsorg, liksom uppgiften att svara för fika och servering. 

Genom åren har denna uppgift innehafts av:

1955 - 1971 Signe Hedlund
1972 - 1974 Lisa Norqvist
1974 - Lambert och Rosa Norqvist
1975 - 1989 Signe Nilsson
1989 - 2014 Ulla Stenlund
2014 - 2015 Lorene Jonsson
2015 - 2018 Ulla Stenlund
2018 - Estee Weng
Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstund /Ulla Westermark/: 070-303 19 14
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss