Framtida planer

Plan över parken

Mycket har hänt när det gäller att öka tillgängligheten till Hembygdsområdet.

För att om möjligt försöka få tillbaka en lummigare och trivsammare park - atmosfär- och som kompensation för de förlorade stora tallarna, har föreningen varit i kontakt med kommunens parkförvaltning med önskemål att få ett antal "halvvuxna" träd eller buskar planterade. Detta har man ställt sig positiv till och en viss återplantering har skett.

Under våren 2003 har boulebanan rekonstrueras. Den används till träning och inofficiella mästerskap. Sommaren 2005 stod veteranen Sören Fors 82 år, som segrare.

Planerna på en utomhusscen har förverkligats och utgör nu en utmärkt plats för olika slag av underhållning.

Den tidigare lekplatsen på Björkgatan har lagts ner och kommunen har i stället valt  att rusta upp och öka utbudet på lekplatsen i Hembygdsparken.

Den allra största förändringen och satsningen som gjorts de senaste åren är flytten av ladan och uppförandet av Annagården som föreningen erhållit i gåva av Anders Kåmark, S Hedensbyn. Altt arbete med detta har skett på frivillig väg och med generösa bidrag från många givare, som skänt material till huset.

De närmaste planerna handlar om att färdigställa härbret och smedjan. I smedjan ska den smidesutrustning, som föreningen fått av mästersmeden Carl Eriksson inrymmas.

Längre fram skymtar ett stort projekt, nämligen att få till stånd en flyttning av den sk paviljongen från Åbacka till Bureå Hembygdspark.

 

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss