Härbret

Ett härbre från början av 1800-talet, är en annan byggnad som är på väg att förverkligas. Det erhölls som gåva av Berth Lundmark Långviken. Fortfarande återstår mycket arbete, bland annat måste ett par av bottenvarven bytas och nytt tak läggas, innan byggnaden är klar. 

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss