Bureå Hembygdsgård

Bureå Hembygdsgård 
Bureå HembygdsgårdBureå Hembygdsgård, före detta Falkmans gård, är en Västerbottensgård med sk. införkammare som uppfördes år 1755, i Falmarksforsen, några kilometer väster om Bureå.

Gården inköptes 1948 av dåvarande Bureå kommun, på initiativ av folkskollärare Carl-Helmer Nyström Bureå (bilden) och flyttades till Hembygdsparken. Övervåningen togs då bort och i stället gjordes en källarvåning under hela huset.

Den återuppfördes i början av 50-talet och kunde efter några års arbete invigas den 19 juni 1955 av landshövding Elof Lindberg Umeå. Initiativtagaren Carl-Helmer Nyström hade dock innan dess avlidit. 

Hembygdsgården förvaltades fram till 2012 av Bureå Hembygdsförening, då den inköptes av Skellefteå kommun. Den varmhålls året runt och används som en populär mötes-, utställnings- och festlokal. Sommartid har den under många år fungerat som bas för Café Hembygdsgården.

Inte minst sommartid används den flitigt och har allt mer kommit att utgöra centrum för kulturutbudet i Bureå samhälle, med bland annat Hembygdsdag, Midsommarfirande och Café Hembygdsgården under juli månad.

Köksdelen är moderniserad och våren 2002 gjordes dräneringen kring gården om och en omfattande restaurering och handikappanpassning av källaren har genomförts. En större toalett har iordningställts och samtliga golv har belagts med klinker. En ny ramp och installation av en hiss har gjort Hembygdsgården tillgänglig för alla. Samtliga fönster har renoveras i enlighet med Skellefteå museums riktlinjer.

Inne i Hembygdsgården bevaras en del av vårt kulturarv. Där finns många gamla bruksföremål och den unika och pampiga sk. Almorgeln från Norsjö.

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss