Historia

Carl-Helmer Nyström
Carl-Helmer Nyström, initiativtagare till Hembygdsgården

Året var 1955 och byggandet av Hembygdsgården var i full gång, när styrelsen som hade hand om arbetet fick i uppdrag av kommunalfullmäktige i Bureå att bilda en Hembygdsförening.

Anledningen till detta var helt enkelt den att man från kommunens sida ville garantera att det skulle finnas en förening, som skulle kunna överta vården av såväl Hembygdsparken som själva Hembygdsgården. 
Den dåvarande parkstyrelsen, kallade i januari 1955 till ett första möte i den ännu inte färdigställda Hembygdsgården. Beslutet blev att bilda en Hembygdsförening, omfattande Bureå socken. En interimsstyrelse valdes, med uppdraget att tillsammans med museiintendent Ernst Westerlund som rådgivare, utarbeta stadgar för föreningen.  
Den 20 maj samma år kallades föreningen till konstituerande sammanträde, där styrelse valdes och stadgarna antogs. Ordförande och sekreterare blev lärarinnan Magda Hedlund, kassör Rudolf Gabrielsson. De övriga ledamöter som föreningen hade att utse blev, K S Östlund, Frans Lundgren, Ester Nyström och Gilbert Jansson.

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstund /Ulla Westermark/: 070-303 19 14
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss