Medlemskap

Vi är för närvarande cirka 190 medlemmar, men välkomnar givetvis alla som vill ansluta sig till vår förening.
Att vara medlem i Bureå Hembygdsförening är ett sätt att stödja vårt arbete att vårda kulturarvet efter våra
förfäder men också att lämna en skatt till kommande generationer. 

Medlemsavgiften är 75 kr/år och person, ny medlem 50 kr men det är ändå ett välkommet bidrag till vår verksamhet.
För barn och ungdomar 0 - 25 år är medlemsavgiften 0 kr.

Vill du bli medlem, ta kontakt med ordf. Sven-Olof Andersson, tel: 070-310 87 29, eller via e-post: info@burea-hbf.se  
Du kan också betala till plusgirokonto nr. 48 34 73 - 5 

Uppge ......        

Namn
Adress
Postnummer
Postadress
Telefon

...... så tar vi kontakt med dig, så snart som möjligt !

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Husmor/bokning /Estee Weng/: 070-567 45 77
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordförande /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss