November 24, 2018

Ungdomsstipendium

Bureå Hembygdsförening avser att år 2019 dela ut ett Ungdoms-stipendium på 1 000 kr. Stipendiet kommer att utdelas i samband med skolavslutningen.

Bureå Hembygdsförening avser att år 2019 dela ut ett Ungdoms-stipendium på 1 000 kr. Stipendiet kommer att utdelas i samband med skolavslutningen.

Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för vår hembygd och Bureås lokala historia.

Inriktningen kan vara antingen:

  1. Historisk, samhällsinriktad eller ha sitt fokus i nutid eller framtid. Framställningen kan variera men bygga på ord eller bild och utformas så att den kan publiceras på vår hemsida www.burea-hbf.se.
     
  2. Genom att ha visat engagemang för Bureå Hembygdsförening, våra aktiviteter/arrangemang, och på ett konkret sätt bidragit till att intressera andra ungdomar för Bureå Hembygdsförening.

Sökande ska uppfylla nedanstående villkor:

  1. Vara elev vid Bureskolan, årskurs 6 till 9. 
  2. Född eller boende inom Bureå Församling. 
     

Sökanden kan antingen söka själv eller anmälas av annan person till:
Bureå Hembygdsförening, Sven-Olof Andersson, Villavägen 38, 932 52 Bureå.

Ansökan eller anmälan skall bestå av en kort presentation av den sökande samt motivering, inklusive annan dokumentation i sin helhet. Inlämning ska ske senast 1 maj 2019.

Bureå Hembygdsförenings styrelse beslutar i maj 2019 om stipendiaten.

Välkommen med din ansökan!

Sven-Olof Andersson

ordförande
Bureå Hembygdsförening 


Nyheter

April 26, 2019 | Släktforskningens vagga | >
Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Husmor/bokning /Estee Weng/: 070-567 45 77
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordförande /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss