April 26, 2019

Släktforskningens vagga

Vi inbjuder till Norrlands största
släktforskningsevent med Buresläkten i fokus.


Bakgrund 

  Vid midsommartid år 1600 red den 32-årige Johannes Bureus norrut från Uppsala. Han hade fått hertig Karls uppdrag att förteckna runstenar, medeltida ruiner och andra ”fornsaker” längs Norrlandskusten. Trots sin relativt ringa ålder sågs han som landets främste expert på runstenar och dess texter. Exempelvis fick han i trakten av Selånger tillfälle att bese och teckna av - vad som skulle visa sig vara - landets nordligaste runsten.

  Fram på senhösten kom han till Skelleftebygden, där han hade släktband; hans mormor, Anna Andersdotter Bure, hade varit prästfru i Skellefteå och sen som änka bosatt sig på hemgården i Kåge. Bureus tycks nu ha tappat intresse för sitt uppdrag och kom i stället att förbli i Bureå och Skelleftebygden mest hela vintern.

  Nu var det samtal med släktingar som stod i focus - om nuvarande och tidigare släktförhållanden. Sannolikt bodde han mestadels denna vinter hos släktingar i Bureå, t.ex. hos släktingen Olof Björnsson på Bureå nr 8, som en generation senare blev gästgiveriet. Och man kan säga - med en liten tillspetsning - att just där och just då föddes den svenska släktforskningen !

  Visserligen hade släktlinjer tecknats ned långt tidigare, men då hade det gällt adliga familjer och huvudsakligen längs den manliga s.k. svärdssidan. Men Bureus samlar uppgifter om alla i denna vidsträckta allmogesläkt; inte för att bevaka arv och egendomar utan - som det verkar - av purt intresse.

  Vid hemkonsten sammanställs allt han hört och läst och publiceras. Det är i det skedet han tillför en hel del spekulativa uppgifter om släktens äldre historia, men det är inget som kan skymma att han just vintern 1600-01 under vistelsen i Bureå fick inspiration att leta sina rötter både på längden och tvären; ett intresse som hundratals år senare närmast växt till en folkrörelse.

/Rolf Granstrand/Nyheter

April 26, 2019 | Släktforskningens vagga | >
Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Husmor/bokning /Estee Weng/: 070-567 45 77
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordförande /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss