September 3, 2020

Invigning av smedja

Smedjan i Bureå Hembygdspark

Bureå Hembygdsförening har under sommaren uppfört en smedja i Hembygdsparken. Under projektnamnet ”Gammaldags smedja” söktes för några år sedan bidrag via Jordbruksverket. Tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Skellefteå Älvdal Leader på totalt 136 000 kr, så kunde planen genomföras. Den 29 augusti stod smedjan klar att invigas.

Idén har funnits i många år, och när föreningen fick överta den tidigare byasmeden Kalle Erikssons kompletta smidesutrustning med smidesstäd, fjäderhammare, verktyg mm som gåva, så kände man att det var dags att skrida till verket. Efter att ha fått bygglov, inleddes hösten 2019 arbetet med att montera ner och återuppföra en gammal hölada i Hembygdsparken.

Arbetet fortsatte i maj i år. På taket lades tegelpannor och då ladan var glest timrad beslutades att klä såväl ytterväggar som innerväggar med panel. Arbetet fortsatte och avslutades under augusti. Under de senaste veckorna kom de sista detaljerna på plats. Ett underrede för två ässjor murades, en ny dörr tillverkades och en rökkåpa beställdes av en lokal plåtslagare.

Efter mer än sammanlagt mer än 900 ideella arbetstimmar, så kunde smedjan invigas i lördags. På plats fanns Kalle Erikssons son Anders Eriksson, Skellefteå, som efter att ha slagit de första hammarslagen berättade historien om sin fars arbete och vedermödor. Bo Nilsson från Västerbottens läns Hembygdsförbund öste beröm över Bureå Hembygdsförening och överräckte en present.

Inne i smedjan var det full aktivitet vid de båda ässjorna. Utanför smedjan visades en del av redskapen och gamla tänger som brukades av dåtidens smed. En tipstävling, som gick ut på att se skillnaden mellan olika slags kol vållade lite huvudbry. Ett trettiotal speciellt inbjudna deltagare, som på olika sätt varit delaktiga i uppförandet och arbetet med smedjan deltog i firandet. Bureå Hembygdsförening bjöd på nygrillade hamburgare, kaffe och kaka.Nyheter

September 3, 2020 | Invigning av smedja | Smedjan i Bureå Hembygdspark

August 13, 2020 | Gammaldags smedja | Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordförande /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss