May 7, 2021

Den pågående pandemin har påverkat oss alla och nu ser vi fram mot en tid när livet kan återgå till något, som förhoppningsvis ska kännas ganska normalt igen.

Även föreningslivet har påverkats på olika sätt och Bureå Hembygdsförening är inget undantag. Den verksamhet som vi vants oss vid har fått sättas i paus och arrangemang som hembygdsdag, midsommarfirande, marknader, studiecirklar, minnesstunder mm har ställts in.

Många hembygdsföreningar brottas idag med ett vikande intresse och ett sjunkande antal medlemmar, något som i värsta fall kan leda till att verksamheten måste upphöra. Den pågående pandemin gör det inte lättare och som en konsekvens befarade vi i Bureå Hembygdsförening att detta även skulle drabba oss.

Då är det desto trevligare att kunna berätta och vi inte bara i stor utsträckning kunnat behålla tidigare utan dessutom fått fler än 60 nya medlemmar. Till dags datum är vi således hela 180 medlemmar !

Jag vill som ordförande och talesman för Bureå Hembygdsförening rikta ett stort tack för ert värdefulla stöd och hälsar dig som tidigare eller ny medlem Välkommen i föreningen !

Till dig som ännu inte valt att bli medlem, så finns alltid möjligheten kvar. Meddela oss via PM här eller e-post till so@burea.se så ordnar vi detta.
Medlemsavgiften är 75 kr för nya medlemmar och för barn under 25 år är medlemskapet gratis !

 /Sven-Olof Andersson

 Nyheter

November 5, 2022 | Småslöjd | >Strax, dags igen för småslö...
May 7, 2021 | | Den pågående pandemin har påverkat oss alla och nu ser vi fram mot...
September 3, 2020 | Invigning av smedja | Smedjan i Bureå Hembygdspark

August 13, 2020 | Gammaldags smedja | Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstund /Ulla Westermark/: 070-303 19 14
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook