Sagt om Bureå

"Skogarna är härliga av tall, gran och överflödig björk, så att ingen ort är angenämare i Sverige att resa igenom om sommaren. Jag önskar, att de som vilja bestrida att vissa örter växa i vissa länder, ville visa mig orsaken till att björk, vide, åkerbär, hjortron och blåklockor växa här så överflödigt och varför smörblommorna växa här så mycket att de göra hela ängarna gula, helt sköna att se på". 

"Sina mesta kontanter får befolkningen i Bureå av bräder, som säljas för 16 styver silvermynt för tolften och för tjära, som kostar 6 daler kopparmynt per tunna".

"Åkrarna här i landet bestå nu av mylla, sand och blandjord, giva dock gemenligen äring, vad väderlek det än bliver, förutom köld, som är folkets ruin".

Blomsterkonungen Carl von Linné, 1732 under sin fem månader långa Norrlandsresa
Citat ur Bureå Skoltidning nr 5, 1947

 


(Bild, GustavV.jpg)  Fotografi från invigningen av Bureå kyrka, 1920. Foto: Maja Åström Bureå.

"Det är så mycket kreatur på vägarna, att det nästan inte går att komma fram. Därför är vi lite försenade". 

Kung Gustav V, midsommardagen 1920, när han anlände till Bureå, för invigningen av kyrkan.
Citat ur Bureå Skoltidning nr 3, 1945

 
Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstund /Ulla Westermark/: 070-303 19 14
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss