Styrelse

Nuvarande styrelse och kontaktpersoner, sedan 6/4 2022

Sven-Olof Andersson /ordf/
Villavägen 38, 932 52  Bureå
tel: 0910-78 15 74, 070-310 87 29
e-post: so@burea.se

Anne Fors /sekreterare/
Norra Ågatan 2d
tel: 0910-78 15 43
e-post: oxviken@hotmail.com

Maria Larsson /kassör/
Grangatan 32, 932 52 Bureå
tel: 070 276 55 73
e-post: maria.larsson58@gmail.com

Ann-Christin Falkman
N Ågatan 11, 932 51  Bureå
tel: 070-355 05 91
e-post: ankifa2@gmail.com

Tomas Rönnlund
Villavägen 16, 932 52  Bureå
tel: 070-553 72 97
e-post: tomas.ron@outlook.com

Karin Andersson 
Villavägen 38, 932 52  Bureå
tel: 0910-78 15 74
e-post: so@burea.se

Sissel Lindquist
Skärvägen 94, 932 52  Bureå
tel: 0910-78 05 62
e-post: sissel.stig@gmail.com

Leif Wikström
Klostervägen 97,  932 52  Bureå
tel: 070-624 90 65
e-post: leif.wikstrom@live.se

Annelie Rönnlund
Villavägen 16, 932 52 Bureå
tel: 070-607 84 17
e-post: tomas.ron@outlook.com

Therese Åman /ungdomsansv./
Östra Nygatan 79, 931 34 Skellefteå
tel: 073-097 26 57
e-post: thereseaman@gmail.com

------------------------------------------

Ulla Westermark /ansvarig för minnestunder/
Disponentvägen6, 932 52  Bureå
tel: 070-303 19 14

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstund /Ulla Westermark/: 070-303 19 14
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss