Styrelser genom årenEn förening är givetvis beroende av att det finns personer som är villiga att delta i styrelsearbetet. Många är också de Burebor har genom åren gjort sina inom föreningen. En del av dem under lång tid andra kortare.

Styrelserna har genom åren haft följande huvudpersoner.

1955 Interimsstyrelsen bestod av:
Frans Lundgren
Henny Viklund
Betty Enmark
K S Östlund
Rudolf Gabrielsson
Magda Hedlund, sammankallande.
 
1956 Ordf och sekr,
kassör
Magda Hedlund
Rudolf Gabrielsson
1964 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Magda Hedlund
Ester Nyström
Rudolf Gabrielsson
1965 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Magda Hedlund
Henny Wiklund
Rudolf Gabrielsson
1968 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Magda Hedlund
Henny Wiklund
Ester Nyström
1969 Ordförande
Sekreterare
Kassör
K S Östlund
Arne Antonsson
Sonja Brännström
1975 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lambert Norqvist
Alfhild Thoresson
Sonja Brännström
1976 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lambert Norqvist
Sten Enmark
Sonja Brännström
1980 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sture Karlsson
Sten Enmark
Sonja Brännström
1981 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Rolf Bengtsson
Ruben Wikström
Sonja Brännström
1982 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lennart Renström
Ruben Wikström
Sonja Brännström
1989 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lennart Renström
Göta Wiklund
Sonja Brännström
1990 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Göta Wiklund
Bo Bergström
Sonja Brännström
1992 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Stig Wallentin
Bo Bergström
Sonja Brännström
1997 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Stig Wallentin
Karin Andersson
Gertrud Holmlund
1998 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Stefan Lövstedt
Gertrud Mikaelsson
Karin Andersson
2000 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sune Hedlund
Ethel Höglund
Karin Andersson
2014 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sven-Olof Andersson
Anne Fors
Marianne Marklund
2015 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sven-Olof Andersson
Anne Fors
Anitha Renström
/ingår ej i styrelsen/
2016 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sven-Olof Andersson
Anne Fors
Anitha Renström
/ingår ej i styrelsen/
2017 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sven-Olof Andersson
Anne Fors
Anitha Renström
/ingår ej i styrelsen/

 

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss