Utomhusscen

I

Idén om en utomhusscen förverkligades 1997, då en byggnad i timmer uppförs av Lennart Lundström, Tommy Johansson, Anders Hedlund och Mats Nilsson.

Arbetet som bedrevs som ett så kallat ALU-projekt invigdes den 7/6  1997 av Guscha Sjöstedt från Skellefteå kommun.
Scenen används sedan dess för olika arrangemang i parken, som midsommarfirande, allsångskvällar mm.

Behovet av ytterligare förvaringsmöjligheter gjorde att byggnaden 2014 kompletterades med ett förråd, som används för förvaring av föreningens marknadsstånd.

Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss