Villkor för uthyrning:

Hyresgästen förbinder sig att iaktta följande:

Nyckel för upplåsning och låsning av Hembygdsgården hämtas och lämnas på avtalad plats.
Transport av varor till Hembygdsgården är tillåtet.
Observera !  Ingen parkering av fordon i Hembygdsparken, all parkering ska göras utanför området.
Ev. uppställning av marschaller ska göras i avsedda hållare och får inte placeras på entrétrappa.
Lokalen ska vara lämnas noggrant städad senast vid hyrestidens utgång.
Bord, stolar, mattor mm ska återställas på respektive plats.
Bristfälligt utförd städning kommer att debiteras med 500 kr.
Hembygdsgården är en historisk byggnad. Nerplockning av tavlor och andra utsmyckningar är inte tillåtet.
Eventuell åverkan kommer att debiteras.
Uppsättning av girlanger, ballonger och dyl. ska göras med största försiktighet.
Använd tape eller speciella nålar, som tillhandahålls av uthyraren.
Skadade föremål, som porslin, glas etc. ska ersättas av hyresgästen efter särskild prislista.
Ev. eldning i öppen spis, ska ske med stor försiktighet.
Kontrollera och reglera spjället med "båtshaken" bredvid entréspisen innan eldning.
Lämna inte eld utan tillsyn.
Vi tillämpar sopsortering. 
Skilj på och använd respektive kärl för: matavfall, restavfall och förpackningar.
Kärl för matavfall finns i diskbänken och
förpackningar läggs i lådorna bakom dörren i rummet utanför köket !
Sopor läggs i soptunna vid den östra entrén till parken.


Att observera:

Brandsläckare finns i kök, farstu och källare. Brandfilt finns i köken.
Hiss finns i farstu. Hissen ska för undvikande av olycksfall, alltid lämnas i övre läge. 
2 Toaletter samt handikappanpassad toalett/skötrum finns i källare.
Kaffebryggare är ansluten till vattenledning och bryggning utförs enligt särskild instruktion.
Snabbdiskmaskin finns i källare, se särskild instruktion.
Barn får pga. olycksrisk inte uppehålla sig i hiss eller källare, utan tillsyn och 
använd gärna befintliga trappgrindar. 
Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstund /Ulla Westermark/: 070-303 19 14
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss