Skip to main content

Västerbotten genom tiderna Reviderat nytryck av en klassiker från 1994 – Boken, som omfattar 364 sidor, berättar länets historia utifrån de miljöer och kulturminnen som finns runt om i Väster¬botten. Vår historia berättas utifrån det vi ser i landskapet, i städerna och i byarna omkring oss. Det handlar om den västerbottniska särarten, om det som är typiskt och speciellt för vårt län, säger Bo Sundin, länsantikvarie. berättar länets historia utifrån de miljöer och kulturminnen som finns runt om i Väster¬botten, utifrån det vi ser i landskapet, i städerna och i byarna omkring oss. Boken ger inte bara en historisk översikt, utan den fungerar också som ett uppslagsverk till vår kulturhistoria och som en nyckel till tolkningen av kulturspåren. Vi får veta hur människorna har levt i Västerbotten från förhistorisk tid till nutid, hur man utnyttjat naturresurserna, hur man byggt och bott, hur man färdats, vilka kontakter man haft med omvärlden, vad central¬maktens påbud betytt för länets invånare, och mycket annat. Finns att nu köpa via Bureå Hembygdsförening, pris 195 kr