Skip to main content

Större utbud än någonsin. Den årliga och mycket uppskattade skördemarknaden i Bureå Hembygdspark, den 16 september, lockade i år fler deltagare än någonsin tidigare. Ett 30-tal säljare hade anmält sitt intresse och utbudet var både rikligt och varierat. En extra krydda på tillställningen var ”Kobingon” som även i år arrangerades i samarbete med Simon Renström och Strömsholm lantbruk. Med sig hade han smådjur som barnen kunde bekanta sig med samt kossan Jenny, som dock blev en liten besvikelse då hon vägrade utföra sitt uppdrag. En enkät bland säljarna visar att Bureås skördemarknad håller ställningarna som en mycket populär och välordnad marknad. Lokaltidningen Norran, fanns på plats och rapporterade. http://norran.se/plus/nyheter/kobingo-poppis-pa-skordemarknad-892476