Vy från kyrkan

Vy från kyrkan

19 april 2015

Vy av Bureå med Posten

Vy av Bureå med Posten

19 april 2015

Sjukstugan

Sjukstugan

19 april 2015

Sjukstugan

Sjukstugan

19 april 2015

Sågverket

Sågverket

19 april 2015

Plaskdammen i Bureå Hembygdspark

Plaskdammen i Bureå Hembygdspark

19 april 2015

Parti av Hembygdsparken

Parti av Hembygdsparken

19 april 2015

Parti av Bureälven

Parti av Bureälven

19 april 2015

Nya skolan Bureå, 1938

Nya skolan Bureå, 1938

19 april 2015

Nya bron Bureå

Nya bron Bureå

19 april 2015