Skip to main content

I Hembygdsparken finns flera gamla byggnader. Den äldsta är Fiskekapellet från Gräsviken och Bastuskatan i Risböle, som det drygt 300 år gammalt. Det byggdes ursprungligen av fiskare, för andaktsstunder, bön om fiskelycka och beskydd under färden på havet. Idag används kapellet bl a till bröllop och sommargudstjänster. En klockstapel uppfördes och invigdes år 2001.

Själva Hembygdsgården kommer från Falmarksforsen, där den uppfördes i sitt ursprungliga skick år 1755. Den har varit släktgård i den nuvarande Falkmanska släkten ända sedan tillkomsten och är alltså drygt 250 år. Den inköptes 1948 av dåvarande Bureå kommun på initiativ av överläraren Carl Helmer Nyström, för att placeras i anlagda Hembygdsparken.

Den senaste byggnaden är den sk Annagården från 1832, som Bureå Hembygdsförening 2010 erhöll i gåva av Anders Kåmark S Hedensbyn. Byggnaden är från början en sk enkelstuga, med kök, kammare och farstu. Den har med ideella krafter satts upp i Hembygdsparken och inrymmer ny en mindra bakugn, som ska möjliggöra bakning i mindre skala.

Ladan, som står i parkens nordöstra hörn är egentligen en sk sommarlagugård från Yttervik. Den flyttades till parken 1962, efter att föreningen fått em anslag på 3 500 kr. Efter att under många år tjänat sitt syfte som förvaringsbod fick den så sent som sommaren 2004 en upprättelse och befriades från en mängd bråte som samlats, rengjordes och kalkades invändigt. Föremål sorterades och hängdes upp och idag nyttjas den som museum, utställningslokal och marknadslokal för Bureås hantverkare.

Ytterligare byggnader som är på väg att förverkligas är ett härbre från början av 1800-talet, en gåva av Berth Lundmark Långviken. Det senaste tillskottet till byggnadsbeståndet är en smedja. Den inköpta ladan finns ännu inte på plats, men kommer när den står färdig att inrymma smidesutrustningen från mästersmeden C A Eriksson, Bureå.

Idén om en utescen förverkligades 1997, då en byggnad  i timmer uppförs av Lennart Lundström, Tommy Johansson, Anders Hedlund och Mats Nilsson. Den invigdes den 7/6 av Guscha Sjöstedt och används för olika arrangemang i parken.