Skip to main content

Styrelsen

Nuvarande styrelse och kontaktpersoner, sedan 12/4 2023

Sven-Olof Andersson /ordf/
Villavägen 38, 932 52  Bureå
tel: 0910-78 15 74, 070-310 87 29
e-post: so@burea.se

Anne Fors /sekreterare/
Norra Ågatan 2d
tel: 0910-78 15 43
e-post: oxviken@hotmail.com

Maria Larsson /kassör/
Grangatan 32, 932 52 Bureå
tel: 070 276 55 73
e-post: maria.larsson58@gmail.com

Ann-Christin Falkman
N Ågatan 11, 932 51  Bureå
tel: 070-355 05 91
e-post: ankifa2@gmail.com

Tomas Rönnlund
Villavägen 16, 932 52  Bureå
tel: 070-553 72 97
e-post: tomas.ron@outlook.com

Karin Andersson 
Villavägen 38, 932 52  Bureå
tel: 070-6501574
e-post: kasoa1955@gmail.com

Stig Hedström
Landskär 61, 932 52  Bureå
tel: 070-3506112
e-post: stig.hedstroem@gmail.com

Julian Hedlund
Burviksvägen 45,  932 52  Bureå
tel: 070-6153719
e-post: jullehed02@gmail.com

Annelie Rönnlund
Villavägen 16, 932 52 Bureå
tel: 070-607 84 17
e-post: tomas.ron@outlook.com

Therese Åman /ungdomsansv./
Östra Nygatan 79, 931 34 Skellefteå
tel: 073-097 26 57
e-post: thereseaman@gmail.com

——————————————

Ulla Westermark /ansvarig för minnestunder/
Disponentvägen6, 932 52  Bureå
tel: 070-303 19 14