Skip to main content

Härbret

Ett härbre från början av 1800-talet, är en annan byggnad som är på väg att förverkligas. Det erhölls som gåva av Berth Lundmark Långviken. Fortfarande återstår mycket arbete, bland annat måste ett par av bottenvarven bytas och nytt tak läggas, innan byggnaden är klar.