Skip to main content

Den uppfördes åren 2019-2020 med stöd av Landsbygdsprogrammet och Skellefteå Älvdal. Smedjan  invigdes 30 augusti 2020 och inrymmer den kompletta smidesutrustningen från fd. mästersmeden C A Eriksson, Bureå.

Smedjan används för kursverksamhet i smide, men är även tillgänglig för uthyrning efter genomgången kurs.

För information om kurser och uthyrning, kontakta Tomas Rönnlund, tel: 070 607 64 17

Prislista 2022.