Skip to main content

Priser för uthyrning

HEMBYGDSGÅRDEN
Följande priser gäller för medlemmar, fr o m 2022-04-06

300 kr   vardagar, måndag – torsdag
800 kr   fredag, lördag, söndag
950 kr   aftnar, ex. midsommarafton

Pris för privatpersoner och icke medlemmar.

400 kr   vardagar, måndag – torsdag
900 kr   fredag, lördag, söndag
950 kr   aftnar, ex. midsommarafton

För företagare gäller nedanstående prislista.

750 kr   vardag, måndag – torsdag
1500 kr   fredag, lördag, söndag
1500 kr   storhelger

Övrigt privat och företag

250 kr   Videoprojektor/duk
250 kr   Högtalaranläggning

OBS ! 
I ovanstående priser ingår tid för förberedelser, samt tid för
efterarbete och städning fram till kl. 12.00  påföljande dag.
Behövs ytterligare tid för efterarbete debiteras hyra för båda dagarna.

Besöksadress:

Hembygdsgården
Skärvägen 2B
932 52 Bureå

GPS-koordinater: E21, 204084 N64, 619744

———————————————————–

ANNAGÅRDEN
Följande priser tillämpas fr o m 2017-04-01

100 kr   Dagtid för möten och dyl.
300 kr   Dagtid, för bakning, ved tillhandahålls av hyresgästen
200 kr   I samband med marknad, hembygdsdag, skördemarknad, adventsfirande mm
Städning ombesörjs av hyresgästen

Besöksadress:

Hembygdsgården
Skärvägen 2B
932 52 Bureå

GPS-koordinater: E21, 204084 N64, 619744

———————————————————–

MARKNADSSTÅND, POPUPTÄLT OCH BORD mm
Följande priser tillämpas fr o m 2022-04-06

250 kr   Grilltunna (exkl. kol/briketter)
200 kr   Marknadsstånd, alt. popuptält/bord
100 kr   Plats med eget bord