Skip to main content

Kontaktperson 
Husmor/föreståndare/ Vakant.
Kontakta ordf. Sven-Olof Andersson 070-3108729 för bokning och info.

Kontaktperson för minnesstunder
Bureå Hembygdsförening tar även på sig att ordna minnesstunder i samband med begravning.
Mindre sällskap upp till ett 40-tal personer kan med fördel nyttja Hembygdsgården.
Om det handlar om fler personer/större sällskap, används den intilliggande Församlingsgården.

För mer information om minnesstunder, ring: Ulla Westermark, tel  070 – 303 19 14

Vägbeskrivning: 
Om du kommer från söder.
Sväng av från E4:an, södra infarten, fortsätt genom centrum över älven.
Ta höger direkt efter bron. Följ Skärvägen ca 100 m.
Hembygdsgården ligger på höger sida mittemot skolan.

Vägbeskrivning:
Om du kommer från norr
Sväng av från E4:an, norra infarten, fortsätt N Kustvägen förbi badhuset och skolan.
Ta därefter vänster före bron över älven. Följ Skärvägen ca 100 m.
Hembygdsgården ligger på höger sida mittemot skolan.

Besöksadress:
Bureå Hembygdsgård
Skärvägen 2B
932 52  Bureå

GPS-koordinater: E21, 204084  N64, 619744

 

Avtal

I samband med uthyrningen skrivs ett avtal med hyresgästen, där hyrestiden, pris mm och villkoren för uthyrningen framgår.

 

Villkor för uthyrning:

Hyresgästen förbinder sig att iaktta följande:

Nyckel för upplåsning och låsning av Hembygdsgården hämtas och lämnas på avtalad plats.
Transport av varor till Hembygdsgården är tillåtet.
Observera !  Ingen parkering av fordon i Hembygdsparken, all parkering ska göras utanför området.
Ev. uppställning av marschaller ska göras i avsedda hållare och får inte placeras på entrétrappa.
Lokalen ska vara lämnas noggrant städad senast vid hyrestidens utgång.
Bord, stolar, mattor mm ska återställas på respektive plats.
Bristfälligt utförd städning kommer att debiteras med 500 kr.
Hembygdsgården är en historisk byggnad. Nerplockning av tavlor och andra utsmyckningar är inte tillåtet.
Eventuell åverkan kommer att debiteras.
 Uppsättning av girlanger, ballonger och dyl. ska göras med största försiktighet.
Använd tape eller speciella nålar, som tillhandahålls av uthyraren.
Ev. eldning i öppen spis, ska ske med stor försiktighet.
Kontrollera och reglera spjället med ”båtshaken” bredvid entréspisen innan eldning.
Lämna inte eld utan tillsyn.
Vi tillämpar sopsortering. 
Skilj på och använd respektive kärl för: matavfall, restavfall och förpackningar.
Kärl för matavfall finns i diskbänken och
förpackningar läggs i lådorna bakom dörren i rummet utanför köket !
Sopor läggs i soptunna vid den östra entrén till parken.

Att observera:

Brandsläckare finns i kök, farstu och källare. Brandfilt finns i köken.
Hiss finns i farstu. Hissen ska för undvikande av olycksfall, alltid lämnas i övre läge.
2 Toaletter samt handikappanpassad toalett/skötrum finns i källare.
Kaffebryggare är ansluten till vattenledning och bryggning utförs enligt särskild instruktion.
Snabbdiskmaskin finns i källare, se särskild instruktion.
Barn får pga. olycksrisk inte uppehålla sig i hiss eller källare, utan tillsyn.