Skip to main content
Bureå Hembygdsgård, före detta Falkmans gård, är en Västerbottensgård med sk. införkammare som uppfördes år 1755, i Falmarksforsen, några kilometer väster om Bureå.

Gården inköptes 1948 av dåvarande Bureå kommun, på initiativ av folkskollärare Carl-Helmer Nyström Bureå (bilden).

Den återuppfördes i början av 1950-talet och i samband med detta togs övervåningen bort och i stället gjordes en källarvåning under hela huset.
Den stod färdig efter några års arbete och invigdes den 19 juni 1955 av landshövding Elof Lindberg Umeå.
Initiativtagaren Carl-Helmer Nyström hade dock innan dess avlidit.

Hembygdsgården förvaltades fram till 2012 av Bureå Hembygdsförening, då den inköptes av Skellefteå kommun. Den varmhålls året runt och används som en populär mötes-, utställnings- och festlokal. Sommartid har den under många år fungerat som bas för Café Hembygdsgården.

Hembygdsgården används inte minst sommartid och har allt mer kommit att utgöra centrum för kulturutbudet i Bureå samhälle, med bland annat den årliga Hembygdsdaeng, Midsommarfirandet och Café Hembygdsgården under juli månad.

Gården har två kompletta kök, varav det övre köket är nyrenoverat och fullt utrustat med induktionsspis, diskmaskin, micro och en kaffebryggare ansluten till vattenledning. I källaren finns det andra köket och ett aktivitets-/hobbyrum för bland annat småslöjd. På entreplanet finns intill köket en sk. införkammare, ett stort rum som utgjorde det ursprungliga köket, ett mindre rum direkt innanför farstun och en stor sal lämplig för olika sammankomster.

Gården värms numera med direktverkande elradiatorer och två stycken sk. luft-luftvärmepumpar. I varje rum finns dessutom en öppen spis. Dessa används dock inte. Planer finns att konvertera uppvärmningssystemet till bergvärme och ett vattenburet värmessystem.

Våren 2002 gjordes dräneringen kring gården om och en omfattande restaurering genomfördes. En större handikappanpassad toalett iordningställdes. En ny ramp och installation av hiss gör Hembygdsgården tillgänglig för alla. År 2021 tillskapades ytterligare två toaletter. Samtliga golv är belagda med klinker och alla fönster har renoveras i enlighet med Skellefteå museums riktlinjer.

Inne i Hembygdsgården bevaras en del av vårt kulturarv. Där finns många gamla bruksföremål och den lika unika som pampiga sk. Almorgeln från Norsjö. Den är byggd i trå i slutet på 1800-talet. Den är vitmålad med guldfärgade lister och dekorationer. Den har 47 stycken silverfärgade blindpipor. Orgeln är restaurerad 1989-90.
Orgeln är inköpt på auktion för 950 kronor. Läs mer på: https://burea.kulturhotell.se/objects/c150-431/?sq=orgel&offset=1 

Hembygdsgården hyrs ut som tidigare och känner du för att prova på bakning eller smide så finns även möjlighet till detta i den intilliggande Annagården och Smedjan. Allt efter tidsbokning.

 

 

De nya toaletterna, köket och hobbyrummet har möjliggjorts tack vare projektstöd från Landsbygdsprogrammet och bidrag från Skellefteå kommun.