Skip to main content

Bureå Hembygdsgård

Bureå Hembygdsgård, före detta Falkmans gård, uppfördes år 1755, i Falmarksforsen, några kilometer väster om Bureå.

Gården inköptes av dåvarande Bureå kommun, på initiativ av folkskollärare Carl Helmer Nyström Bureå (bilden) och flyttades till Hembygdsparken.

Den återuppfördes i början av 50-talet och invigdes 1955 av landshövding Elof Lindberg.

Hembygdsgården ägs av Skellefteå kommun, och förvaltas sedan 1956 av Bureå Hembygdsförening. Den nyttjas flitigt året runt och är en populär mötes-, utställnings- och festlokal.

Inte minst sommartid används den tätt och har allt mer kommit att utgöra centrum för kulturutbudet i Bureå samhälle, med bland annat Hembygdsdag, Midsommarfest och Café Hembygdsgården under juli månad.

Köksdelen är moderniserad och våren 2002 gjordes dräneringen kring gården om och en omfattande restaurering och handikappanpassning av källaren har genomförts. En större toalett har iordningställts och samtliga golv har belagts med klinker. En ny ramp har gjort Hembygdsgården tillgänglig för alla och en hiss har installeras.

Ett samlingsrum har inretts i källaren. Det ger möjlighet till stillsamma läsestunder eller mindre möten.

Inne i Hembygdsgården bevaras en del av vårt kulturarv. Där finns många gamla bruksföremål och  den unika och pampiga sk. Almorgeln.

En satsning på uppfräschning av Bureå hembygdsgård är på gång. Den södra fasaden med farstukvisten målas om inför sommaren.
Inkom kort kommer samtliga fönster att renoveras i enlighet med Skellefteå museums riktlinjer.