Skip to main content

Villkor för uthyrning

Hyresgästen förbinder sig att iaktta följande:

Nyckel för upplåsning och låsning av Hembygdsgården hämtas och lämnas på avtalad plats.
Transport av varor till Hembygdsgården är tillåtet.
Observera !  Ingen parkering av fordon i Hembygdsparken, all parkering ska göras utanför området.
Ev. uppställning av marschaller ska göras i avsedda hållare och får inte placeras på entrétrappa.
Lokalen ska vara lämnas noggrant städad senast vid hyrestidens utgång.
Borden torkas, golven sopas och mattor dammsugs.
(Skaftdammsugare för mattor finns bakom dörr intill kylskåp).
Om bord har flyttats, så ska de ställas tillbaka på sina ordinarie platser.

Bristfälligt utförd städning kommer att debiteras med 500 kr.
Hembygdsgården är en historisk byggnad. Nerplockning av tavlor och andra utsmyckningar är inte tillåtet.
Eventuell åverkan kommer att debiteras.
Uppsättning av girlanger, ballonger mm ska göras med största försiktighet.
Spikar får inte användas !  
Förseelser mot detta debiteras er som hyresgäst.
Använd tape som är lått av avlägsna och inte lämnar märken.
Skadade föremål, som porslin, glas etc. ska ersättas av hyresgästen efter särskild prislista.
Ev. eldning i öppen spis, ska ske med stor försiktighet.
Kontrollera och reglera spjället med ”båtshaken” bredvid entréspisen innan eldning.
Lämna inte eld utan tillsyn.
Vi tillämpar sopsortering. Kärl och påsar för matavfall finns under diskbänk.
Skilj på och använd respektive kärl för: matavfall, restavfall och förpackningar.
Matavfall och mindre sopor läggs i soptunnor finns vid den östra ingången till parken.
OBS ! Grövre ”sopor”, kartonger, plastförpackningar, tomburkar och tomglas mm medtages av hyresgästen.

Att observera:

Brandsläckare finns i kök, farstu och källare. Brandfilt finns i köken.
Hiss finns i farstu. Hissen ska för undvikande av olycksfall, alltid lämnas i övre läge.
2 Toaletter samt handikappanpassad toalett/skötrum finns i källare.
Kaffebryggare är ansluten till vattenledning och bryggning utförs enligt särskild instruktion.
Snabbdiskmaskin finns i källare, se särskild instruktion.
Barn får pga. olycksrisk inte uppehålla sig i hiss eller källare, utan tillsyn och
använd gärna befintliga trappgrindar.