Skip to main content

Vägbeskrivning

Om du kommer från söder.
Sväng av från E4:an, södra infarten, fortsätt genom centrum över älven.
Ta höger direkt efter bron. Följ Skärvägen ca 100 m.
Hembygdsgården ligger på höger sida mittemot skolan.

Om du kommer från norr.
Sväng av från E4:an, norra infarten, fortsätt N Kustvägen förbi badhuset och skolan.
Ta därefter vänster före bron över älven. Följ Skärvägen ca 100 m.
Hembygdsgården ligger på höger sida mittemot skolan.

Besöksadress:
Bureå Hembygdsgård
Skärvägen 2B
930 15  Bureå

GPS-koordinater: E21, 204084  N64, 619744