Skip to main content

Gårdens föreståndare

En mycket viktig uppgift i Hembygdsföreningen har gårdens föreståndare.

På henne –  jo, de har så gott som uteslutande varit kvinnliga – vilar en stor del av ansvaret när det gäller gårdens skötsel och omsorg, liksom uppgiften att svara för fika och servering.

Genom åren har denna uppgift innehafts av:

1955 – 1971 Signe Hedlund
1972 – 1974 Lisa Norqvist
1974 – Lambert och Rosa Norqvist
1975 – 1989 Signe Nilsson
1989 – 2014 Ulla Stenlund
2014 – 2015 Lorene Jonsson
2015 – 2018 Ulla Stenlund
2018 – Estee Weng