Skip to main content

Idén om en utomhusscen förverkligades 1997, då en byggnad i timmer uppförs av Lennart Lundström, Tommy Johansson, Anders Hedlund och Mats Nilsson.

Arbetet som bedrevs som ett så kallat ALU-projekt invigdes den 7/6 1997 av Guscha Sjöstedt från Skellefteå kommun.
Scenen används sedan dess för olika arrangemang i parken, som midsommarfirande, allsångskvällar mm.

Behovet av ytterligare förvaringsmöjligheter gjorde att byggnaden 2014 kompletterades med ett förråd, som används för förvaring av föreningens marknadsstånd.

Lyssna på en beskrivning om utomhusscenen.