Skip to main content

Byggnaden, som står i parkens nordöstra hörn liknar en lada, men är egentligen en före detta sommarladugård från Yttervik.

Föremål som skänktes till föreningen aktualiserade behovet av ytterligare förvaringsmöjligheter. Större föremål fick helt enkelt inte plats och man började se sig om efter en bod av något slag.

I Yttervik vid den före detta skolan, fanns en lämplig lada som skulle passa. Problem uppstod emellertid då även museet gjorde anspråk på bygganden och den dessutom ansågs tillhöra en ladugård intill. Föreningen uppmanades i stället att se sig om efter andra alternativ.

Förhoppningarna tog ny fart 1962 då skolan som inrymde karamellfabriken brunnit ner. Ett anslag på 3 500 kr begärdes för flyttningen och i dag står ladan som egentligen är en sommarladugård på sin plats.

Efter att under många år tjänat sitt syfte som förvaringsbod fick den så sent som sommaren 2004 en upprättelse och ”ladan” som den kallas, befriades från en mängd bråte som samlats, rengjordes och väggarna kalkades invändigt.

Hyllor tillverkades och olika föremål sorterades och hängdes upp på väggarna och byggnaden användes en tid som ett slags museum och lokal för försäljning av hantverk. Idag används den dock mestadels som förråd och förvaring.

I samband med uppförandet av Annagården flyttades ladan till sin nuvarande plats.

Lyssna på en beskrivning om Sommarladugård.