Skip to main content

Styrelser genom åren

En förening är givetvis beroende av att det finns personer som är villiga att delta i styrelsearbetet. Många är också de Burebor har genom åren gjort sina inom föreningen. En del av dem under lång tid andra kortare.

Styrelserna har genom åren haft följande huvudpersoner.

1955 Interimsstyrelsen bestod av:
Frans Lundgren
Henny Viklund
Betty Enmark
K S Östlund
Rudolf Gabrielsson
Magda Hedlund, sammankallande
1955 Ordförande
Kassör
Magda Hedlund
Rudolf Gabrielsson
K S Östlund
Frans Lundgren
Ester Nyström
Gilbert Jansson
1956-1960 Ordf och sekr,
kassörVald av Bureå kfm
Vald av Bureå kfm
Vald av Bureå kfm
Magda Hedlund
Rudolf Gabrielsson
K S Östlund
Frans Lundgren
Ester Nyström
Gilbert Jansson
Henny Viklund
Märta Lundmark
Viktor Lundström
1961-1967 Ordf och sekr,
kassörVald av Bureå kfm
Vald av Bureå kfm
Vald av Bureå kfm
Magda Hedlund
Rudolf Gabrielsson
K S Östlund
Lambert Norqvist
Ester Nyström
Gilbert Jansson
Henny Viklund
Märta Lundmark
Viktor Lundström
1968 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Magda Hedlund
Ester Nyström
K S Östlund
Lambert Norqvist
Sigurd Bergmark
Arne Antonsson
Sture Karlsson
Alfhild Thoresson
Rolf Lundqvist
1969-1970 Ordförande
Sekreterare
Kassör
K S Östlund
Arne Antonsson
Magda Hedlund
Lambert Norqvist
Sigurd Bergmark
Ester Nyström
Henny Viklund
Anna-Stina Stål
Viktor Lundström
1971 Ordförande
Sekreterare
Kassör
K S Östlund
Arne Antonsson
Sonja Brännström
Ester Nyström
Sigurd Bergmark
Lambert Norqvist
Viktor Lundström
Henny Viklund
Anna-Stina Stål
1972 Ordförande
Sekreterare
Kassör
K S Östlund
Arne Antonsson
Sonja Brännström
Ester Nyström
Lambert Norqvist
Sigurd Bergmark
Viktor Lundström
Alfhild Thoresson
Rune Viklund
1973-1974 Ordförande
Sekreterare
Kassör
K S Östlund
Arne Antonsson
Sonja Brännström
Viktor Lundström
Lambert Norqvist
Sigurd Bergmark
Alfhild Thoresson
Rune Viklund
Lars Norqvist
1975 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lambert Norqvist
Arne Antonsson
Sonja Brännström
Sigurd Bergmark
Sture Karlsson
Signe Nilsson
?Sten Enmark
Helga Markstedt
Rune Viklund
1976 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lambert Norqvist
Arne Antonsson
Sonja Brännström
Sten Enmark
Sture Karlsson
Signe Nilsson
Elvira Andersson
Elsa Lundmark
Martin Viklund
1978 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lambert Norqvist
Sten Enmark
?Sonja Brännström
Börje Jonsson
Martin Viklund
Sture Karlsson
Signe Nilsson
Elvira Andersson
Elsa Lundmark
Gustav Johansson
1980 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sture Karlsson
Sten Enmark
Sonja Brännström
1981 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Rolf Bengtsson
Ruben Wikström
Sonja Brännström
1982 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lennart Renström
Ruben Wikström
Sonja Brännström
1989 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Lennart Renström
Göta Wiklund
Sonja Brännström
1990 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Göta Wiklund
Bo Bergström
Sonja Brännström
1992 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Stig Wallentin
Bo Bergström
Sonja Brännström
1997 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Stig Wallentin
Karin Andersson
Gertrud Holmlund
1998 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Stefan Lövstedt
Gertrud Mikaelsson
Karin Andersson
2000 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sune Hedlund
Ethel Höglund
Karin Andersson
2014 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sven-Olof Andersson
Anne Fors
Marianne Marklund
2015 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sven-Olof Andersson
Anne Fors
Anitha Renström
/ingår ej i styrelsen/
2022 Ordförande
Sekreterare
Kassör
Sven-Olof Andersson
Anne Fors
Maria Larsson