Skip to main content

Bureå Hembygdsgård, före detta Falkmans gård, är en Västerbottensgård med sk. införkammare som uppfördes år 1755, i Falmarksforsen, några kilometer väster om Bureå.

Gården inköptes 1948 av dåvarande Bureå kommun, på initiativ av folkskollärare Carl-Helmer Nyström Bureå (bilden) och flyttades till Hembygdsparken. Övervåningen togs då bort och i stället gjordes en källarvåning under hela huset.

Den återuppfördes i början av 50-talet och kunde efter några års arbete invigas den 19 juni 1955 av landshövding Elof Lindberg Umeå. Initiativtagaren Carl-Helmer Nyström hade dock innan dess avlidit.

Hembygdsgården förvaltades fram till 2012 av Bureå Hembygdsförening, då den inköptes av Skellefteå kommun. Den varmhålls året runt och används som en populär mötes-, utställnings- och festlokal. Sommartid har den under många år fungerat som bas för Café Hembygdsgården.

Inte minst sommartid används den flitigt och har allt mer kommit att utgöra centrum för kulturutbudet i Bureå samhälle, med bland annat Hembygdsdag, Midsommarfirande och Café Hembygdsgården under juli månad.

Gården har två kök, varav det övre köket är nyrenoverat och fullt utrustat med induktionsspis, diskmaskin, micro och en kaffebryggare ansluten till vattenledning. I källaren finns tillgång kök och ett aktivitets-/hobbyrum för småslöjd. Våren 2002 gjordes dräneringen kring gården om och en omfattande restaurering genomfördes. En större handikappanpassad toalett iordningställdes. En ny ramp och installation av hiss gör Hembygdsgården tillgänglig för alla. År 2021 tillskapades ytterligare två toaletter. Samtliga golv är belagda med klinker och alla fönster har renoveras i enlighet med Skellefteå museums riktlinjer.

Inne i Hembygdsgården bevaras en del av vårt kulturarv. Där finns många gamla bruksföremål och den unika och pampiga sk. Almorgeln från Norsjö.

De nya toaletterna, köket och hobbyrummet har möjliggjorts tack vare projektstöd från Landsbygdsprogrammet och bidrag från Skellefteå kommun.

Lyssna på en beskrivning om hembygdsgården.