Skip to main content

Café Hembygdsgården, populärt på sommaren.

Numera ingår även sedan många år tillbaka sommarcaféet Café Hembygdsgården under juli månad i föreningens verksamhet. Det klev klart när den tidigare caféstyrelsen avgick 2003. Behovet av ett sommarcafé i Bureå tycks vara stort och har efter mer än 25 år blivit en efterlängtad tradition.

Huvudansvarig för caféverksamheten var tidigare en fast anställd husmor, som varje år till hjälp har några sk. ferieungdomar. Utan bidrag är detta inte längre möjligt och de senaste åren har sommarcaféets öppethållande begränsats till lördagar och söndagar under juli månad. Caféet har då skötts på ideell väg av medlemmar ur styrelsen som stått för såväl bakning som servering.

Under cafémånaden medverkade tidigare även Bureås hantverkare med utställning och försäljning. Detta liksom veckovisa utställningar av lokala konstnärer har upphört.

På onsdagskvällarna bjuds det på ibland på underhållning från scenen.

Caféperioden brukar avslutas med en populär någon typ av servering  alternativt grillafton, med underhållning.