Skip to main content

Området var under början av 1900-talet mestadels skogsbevuxet och benämndes ”Hästhägna”. Namnet hade sitt ursprung som plats för Bure Bolags hästar men lär även ha varit ett populärt tillhåll för sjöfolk, spel och dobbel.

Den stora förändringen kom på 30-talet. Genom initiativ av överläraren Carl-Helmer Nyström Bureå, bestämdes att göra området till en Hembygdspark. Stenpartier anlades och omfattande planteringar genomfördes. En lekpark med bassäng iordningställdes också för barnen. Stenmuren som inramar parken på två sidor, uppfördes åren 1931-33, som sk. nödhjälpsarbete.

Parken invigdes den 3 september 1933 och utgjorde redan från början en populär oas i samhället, med sina storslagna planteringar, bassäng och inhägnade spegeldammar med fåglar i direkt anslutning till älven.
Under senare hälften av 1900-talet tilläts parken dessvärre att förfalla. En välkommen upprustning med nyplanteringar gjordes på 90-talet i syfte att återskapa en del av det gamla.

Sommaren 2018 inleddes ett omfattande arbete i den sk. Hembygdsparkbäcken, för att rensa upp de igenslammade dammarna och öka möjligheterna för fisken att leka samt ta sig förbi Kyrkforsen och vidare upp i älven. I samband med detta har öppningarna i älvsfåran breddats och två nya broar har ersatt de gamla.

En omgörning av själva parken är också genomförd med utbyte av de stora björkarna vid stenmuren och ett flertal nya planteringar.

På området finns förutom själva Hembygdsgården ett flertal andra byggnader, fiskekapell med klockstapel, sommarladugård, utescen, Annagården och det senaste tillskottet en nybyggd smedja med en komplett smidesutrustning. Byggnadsbeståndet kommer de närmaste åren att utökas ytterligare och planer finns på ett härbre.

För att möta behovet av en permanent plats för utomhusframträdanden sommartid, färdigställdes 1998 en större scen. Den timrades upp som ett ALU-projekt och nyttas sommartid för diverse framträdanden.

I parken finns även en mindre lekpark med gungor, klätterställning och gunghästar som kan sysselsätta de yngsta.
I den trivsamma omgivningen intill älven har en grillplats iordningställts. Där finns såväl sittplatser som ved.

Lyssna på en beskrivning om hembygdsparken.