Skip to main content

Medlemskap

Vi är för närvarande drygt 200 medlemmar, men välkomnar givetvis alla som vill ansluta sig till vår förening.

Vårt motto är: ”En levande hembygd öppen för alla!”

En av hembygdsrörelsens grundstenar är att vårda hembygden och de lokala kulturarven. Att vara medlem i Bureå Hembygdsförening är ett sätt att stödja vårt arbete att vårda kulturarvet efter våra förfäder men också bidra till att vår verksamhet kan fortsätta och vi kan lämna en värdefull skatt till kommande generationer.

Medlemsavgiften är 100 kr/år och person, ny medlem 75 kr men det är ändå ett välkommet bidrag till vår verksamhet.
För barn och ungdomar 0 – 25 år är medlemsavgiften 0 kr.

Vill du bli medlem, ta kontakt med ordf. Sven-Olof Andersson, tel: 070-310 87 29, eller via e-post: info@burea-hbf.se
Du kan också betala till plusgirokonto: 48 34 73 – 5  eller bankgiro: 681-6094

Uppge ……

Namn
Adress
Postnummer
Postadress

Ange gärna telefonnummer och e-postadress

…… så tar vi kontakt med dig, så snart som möjligt !