Skip to main content

Hembygdsföreningens föremål nu sökbara !
Hembygdsföreningens olika föremål är nu registrerade i databasen Sofie. Där kan du finna alla våra föremål av olika slag beskrivna med foto och text. Här finns redskap, husgeråd, verktyg, textilier, böcker, tavlor mm.

Digitaliseringsarbetet har genomförts med bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Länk till Sofie: https://burea.kulturhotell.se/