Skip to main content

Småslöjd i hårda och mjuka material för barn över 10 år och äldre fortsätter den 8 och 15 november …
Föräldrar får gärna följa med !

Med stöd av: